نسخه چاپی گزارش اعتبارسنجی

علیرغم تلاش ما جهت به روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی وبسایت ضریب تاثیر و ارائه گزارش اعتبارسنجی به روز، لیکن کنترل و تایید تمام موارد این گزارش (تولید شده توسط نرم افزار) جهت ارائه نسخه دقیق و قابل پرینت از نتایج، نیازمند بازنگری و کنترل تک تک موارد مندرج می باشد.

نظر به اهمیت این موضوع و گزارش های ارسال شده توسط کاربران، سیستم "درخواست نسخه چاپی گزارش اعتبارسنجی" با هدف رفع این نقیصه و همچنین ثبت و نگهداری آنلاین نتایج، آغاز به کار نمود. بدین صورت که بنا به درخواست کاربران، بررسی اعتبار ژورنال مورد درخواست در تک تک نمایه های فهرست شده بصورت دستی انجام خواهد شد و با اختصاص شناسه یکتا برای گزارش تهیه شده،ضمن ثبت و نگهداری آن در پایگاه وبسایت ضریب تاثیر، در قالب تصویری با کیفیت به ابعاد کاغذ A4 برای متقاضی ارسال می شود.

نسخه چاپی گزارش اعتبارسنجی، علاوه بر تمامی موارد مندرج در نسخه تولیدی توسط نرم افزار، بسته به نوع ژورنال، شامل برخی اطلاعات تکمیلی خواهد بود.

بررسی در نمایه های JCR (مجلات دارای ضریب تاثیر)، Web of Science، Scopus، ISC، DOAJ، PubMed، MedLine. شامل اطلاعات تکمیلی با ارائه نمودار تغییرات ضرائب و مشخصه های چارک ژورنال در گروه های تخصصی خود در طی سنوات اخیر.

بررسی در نمایه مجلات معتبر داخلی مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی (علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی)

بررسی در لیست های سیاه وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین لیست سیاه بین المللی موسسه Cabells

بررسی در فهرست مجلات نامعتبر درون دانشگاهی متعلق به دانشگاه های شهید بهشتی، تهران، فردوسی مشهد و ...

بررسی در لیست مجلات توصیه به احتیاط که توسط وبسایت ضریب تاثیر معرفی شده اند.

توضیح: وبسایت ضریب تاثیر حاصل تلاشی جمعی از فارغ التحصیلان مقطع دکتری با هدف ارتقای سطح آگاهی و ارائه ابزاری پژوهشی در دسترس عموم جامعه دانشگاهی داخل کشور بوده و هیچ گونه وابستگی به نهاد یا سازمانی ندارد. لذا علیرغم تعهد و تلاش ما مبنی بر ارائه نتایج دقیق و به روز اعتبارسنجی مجلات علمی منطبق با آخرین تغییرات نمایه ها، خدمات این وبسایت برای متقاضی اعتبارسنجی صرفا جایگاه مشورتی خواهد داشت. بدیهی است مرجع اتخاذ تصمیم و ارزیابی نهایی (اعطای امتیاز چاپ مقالات) منحصرا در اختیار نهاد پذیرنده گزارش اعتبارسنجی (معاونت های پژوهشی دانشگاه ها و سایر موسسات و نهادها) می باشد.

وجه پرداختی شما توسط شرکت همکار (پی پینگ) دریافت میشود

اعتبارسنجی با موعد تحویل حداکثر تا 72 ساعت: ده هزار تومان

اعتبارسنجی فوری (خارج از نوبت)

موعد تحویل حداکثر تا 12 ساعت پس از سفارش: بیست هزار تومان

در صورت عدم دریافت گزارش اعتبارسنجی در مدت زمان مقرر (بسته به نوع سفارش)، از طریق پست الکترونیک info@impactfactor.ir طرح موضوع نمایید. در صورت عدم آماده بودن گزارش اعتبارسنجی، وجه پرداختی به شما عودت داده خواهد شد.

info@impactfactor.ir

@impactfactor